TEVÉKENYSÉGÜNK

A legfontosabb feladatunknak tartjuk a fenntarthatósággal és ökológiával (elsősorban humánökológiával) kapcsolatos ismeretterjesztést. Elsősorban a jelenleg uralkodó értékrendünk okolható az egyre erősebben jelentkező globális környezeti problémákét. Ahhoz, hogy ez az értékrend megváltozzon, meg kell ismerni a problémák kiváltó okait, azok súlyosságát és azokat a lehetőségeket, amelyek megoldást jelentenek ezekre a problémákra. Úgy gondoljuk, hogy ennek az ismeretterjesztésnek a leghatékonyabb módja a tapasztalati tanulás, ezért ezt a módszert használjuk legszívesebben célunk elérésére.

RENDEZVÉNYEK SZERVEZÉSE

Fő tevékenységünk különböző fenntarthatósági, ökológiai tematikájú élményalapú ismeretterjesztő nyílt rendezvények szervezése. Rendezvényeink a szemléletformáláson alapulnak, környezettudatos értékrendbe illőek. Programelemeink szervezésekor törekszünk minél több interaktivitásra, ugyanis hitünk szerint az átélt tapasztalati helyzetek sokkal maradandóbb élményt nyújtanak a látogatók számára.

Célunk minél szélesebb kör számára közérthető módon ismereteket nyújtani, azonban a szakma elkötelezettjei is megtalálják a maguk mélységi szintjéhez legközelebb álló tevékenységeket. Rendezvényeinkkel szeretnénk megszólítani a kis és középiskolásokat is, mivel az ökológiai szemléletformálást minél fiatalabb korban érdemes elkezdeni.

A rendezvényeink teljes körű szervezését vállaljuk. Felelős együttműködő partnereink közreműködésével a rendezvényekhez szükséges technikai hátteret, marketing és kommunikációs tevékenységet, cateringet, helyszínt is biztosítjuk.

KUTATÁSOK

Szakmai stábunk együttműködő partnereinkkel közösen fenntarthatósággal, ökológiával kapcsolatos kutatásokat is végez. Ezek a kutatások aktuális projektjeink elméleti hátterét biztosítják. Széles szakmai tudással és tapasztalattal rendelkező munkatársaink vállalják külső projektek szakmai hátterét biztosító kutatások elvégzését.

A saját kutatómunkáinkon felül támogatjuk az egyetemi kutatások szélesebb körű megismertetését is. Rendezvényeinken, illetve webfelületünkön népszerűsítjük, továbbá lehetőséget biztosítunk az eredmények bemutatására.

Eddigi kutatómunkáink:

Kutatás a hazai nagyvállalatok vállalati önkéntes tevékenységéről

Annak ellenére, hogy a vállalati önkéntesség, és a belőle kifejlődött karitatív csapatépítés, terjedő tendenciát mutat immár Magyarországon is, ezelőtt nem készült hazai kutatás a gyakorlatok feltérképezésére, és a hazai szakirodalom sem taglalja behatóan. 2010-ben ezért kvalitatív kutatást végeztünk 8 különböző szektorban tevékenykedő cég, ezen vállalatok 209 munkavállalója és 3 különböző érintetti csoport érdekeit képviselő fogadó szervezet körében, melynek fókuszában a hazai vállalatok önkéntes gyakorlata állt. A kutatás célja, hogy képet adjon különböző ágazatokban működő hazai cégek vállalati önkéntes tevékenységéről, előre meghatározott szempontok szerinti összehasonlításban. Azonosítsa a főbb érintetti csoportok (vállalat, munkavállalók, fogadó szervezetek) motivációit, valamint tapasztalataikat összegezze. A kutatás rávilágít, hogy a vállalati önkéntességet mindhárom vizsgált csoport hasznos kezdeményezésnek tartja. Az is megmutatkozik ugyanakkor, hogy a gyakorlatok sok helyütt kiforratlanok, és a vállalati önkéntesség számos formája még kiaknázatlan.

Európai kitüntetést kaptunk a vállalati önkéntesség kutatásért:

Munkatársunk, Völgyi Katalin vehette át 2011. szeptember 9-én az angliai Leeds-ben a Jos Willems díjat, amelyet az EUPRERA (European Public Relations Education and Research Association), az Európai Public Relations Oktatási és Kutatási Szövetség zsűrije ítélt a legjobb PR vagy CSR témájú szakdolgozatnak. A hiánypótló tanulmány 2010 első felében készült, hogy kvalitatív és kvantitatív módszereket is felvonultatva elsőként lásson napvilágot egy átfogó, magyar nyelvű kutatás a vállalati önkéntesség hazai vonatkozásairól. A Vállalati önkéntesség Magyarországon című tanulmányt 2010 decemberében a Magyar Public Relations Szövetség az Év szakdolgozata versenyén második helyezéssel honorálta.

Fenntartható energiagazdálkodás kutatás

A „Tudomány mindenkinek – a megújuló energiákkal és fenntarthatósággal kapcsolatos hazai eredmények disszeminációja” (TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0033) projekt által Észak-Magyarországi kistérségekben működő, energiaszegénységi, energiagazdálkodási, valamint energiatakarékossági problémák kezelésével foglalkozó civil szervezetek köreiben végeztünk mélyinterjús kutatást. A pályázat égisze alatt megvalósuló projekt gazdája a TIT Kossuth Klub Egyesület, valamint konzorciumi partnere Miskolci Egyetem.

KAPCSOLAT


H-1088 Budapest, Múzeum u. 7. II. emelet
Kossuth Klub

Telefon: +36 1 951 7007

Lőrinczi István
Mobil: +36 30 8535 536
email: