ÖKOLÓGIAI MŰVELŐDÉSI HÁZ

A PROJEKT CÉLJA

Egy olyan ökológiai szemlélet által vezérelt központ létrehozása, amely a helyi lakosok legszélesebb rétegének szóló közösségi élményeken keresztül kíván hatni egy fenntarthatóbb társadalmi és gazdasági berendezkedés elősegítése érdekében.


  • A központ egy olyan bemutató, interaktív, ismeretterjesztő, szakmai, művészeti, oktató, kutatási tevékenységek komplex gyűjtőhelye, amelyek valamilyen szempontból köthetőek az ökológiai gondolkodásmódhoz, a környezeti fenntarthatósághoz.
  • Az intézmény hiánypótló tevékenységet végez. Célja az ökológiai műveltség elmélyítése, a közösségek együttműködésének elősegítése.
  • A központ közösségi programlehetőséget nyújt minden korosztály számára. Célja, hogy minél szélesebb rétegnek elérhetővé tegye a gyakorlati tapasztalatokon alapuló új ismeretek megszerzését, illetve a már meglévő tudás elmélyítését.
  • A projekt civil szervezetek, oktatási intézmények, gazdasági szféra képviselőinek széles körű összefogásával valósulna meg, a környezettudatossághoz különböző területeken kapcsolódó szakemberek közreműködésével.
  • Az intézmény a városi környezethez idomulva kívánja elmélyíteni az ökológiai megfontoltság alappilléreit a régi hagyományok és napjaink technológiai vívmányait is integrálva.

Miért érdemes támogatni?

  • Példaértékű kezdeményezés, amely a későbbiekben adoptálható országos szinten is, hiszen a környezet védelme csak globálisan értelmezhető.
  • Segíti a támogató pozícionálását, mint felelős vállalat, és a projekt egyediségének köszönhetően megkülönbözteti magát a versenytársak környezetvédelemre irányuló CSR programjaitól.
  • Az intézmény közvetlen vagy közvetett célcsoportjai egyben potenciális ügyfelek is.

Kiknek ajánljuk?

  • Azon vállalatoknak, amelyek rendelkeznek saját fenntarthatósági programmal (pl.: felelős pénzgazdálkodás), amely jól illeszthető a művelődési ház koncepciójához.

KAPCSOLAT


H-1088 Budapest, Múzeum u. 7. II. emelet
Kossuth Klub

Telefon: +36 1 951 7007

Lőrinczi István
Mobil: +36 30 8535 536
email: